Kystled

Signalbolien på Færder Fyr leies ut til privatpersoner i skoleferien via Oslofjordens Friluftsråd. Det er plass til 8 personer.

SIGNALBOLIGEN

Byggingen av Signalboligen ble startet i 1883, og tatt i bruk i 1885.

Grunnflaten er 8 * 7m.

Signalboligen hadde et utkikkshus og en semaformast.

Bygningen ble oppført på Telegrafverkets regning.

en 7 km lang kabel ble ført fra fastlandet og ut til fyrstasjonen.

En assistent ble ansatt for å betjene både semafor og telegraf.

En semaformast er en trekonstruksjon hvor det ble satt  inn flagg på forskjellige steder for å sende meldinger.

Det ble benyttet et internasjonalt flaggsystem , og signaler ble  bare mottatt og sendt om dagen.

Slike semaforstasjoner stod innen synsvidde av hverandre nedover kysten, og gjorde det mulig å sende meldinger ganske raskt.

I 1885 ble semaforstasjonen tatt i bruk. Dette året startet Færder fyrstasjon med observasjoner for meteorologisk institutt, og har i alle år siden vært en viktig væstasjon.

1 1896, overtok fyrvesenet driften, samtidig med at telegrafen ble byttet ut med telefon.

Dette var en forutsetning for at Færder fyrstasjon skulle kunne sende værrapporter 8 ganger i døgnet.

Det har fyrstasjonen fortsatt med helt fram til nå,  selv om værstasjonen de senere årene har blitt automatisk den også, i likhet med fyret.

I 1990 ble Signalboligen beordret revet, men på grunn av store protester fra tjømlingene, ble ikke dette gjennomført. HELDIGVIS.