Færder Fyrs Venner

Velkommen til våre sider. Vi er en venneforening som er en frivillig og ideell organisasjon hjemmehørende i Færder Kommune. Foreningen er tilsluttet Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF). 

Foreningens formål er å bidra til å bevare, bygningsmassen FFV disponerer som et kulturminne, gjennom antikvariske prinsipper og sikre almenhetens tilgang til Tristein. Kultur minnene sikres ved vern gjennom tilpasset bruk. Deler av fyreiendommen driftes som en kystleds destinasjon etter avtale med Kystverket. Formidle kunnskap om kystkultur og om fyrets unike historie. Foreningen eller enkeltmedlemmer skal ikke drive kommersiell drift på fyrstasjonen. 

https://www.facebook.com/faerderfyrsvenner/

Org.nr. 915 269613. Kontonr. 2480.16.59086. Vipps.nr.: 13 62 07
Vil du bli medlem:
Personlig medlem: 300,- Støttemedlem: 150,-
Familiemedlem: 600,-
Gå inn på færderfyrsvenner.no og registrer deg ved å klikke på «bli medlem»
Les og hør historien om Færder Fyr ved å trykke her.